AKOL KALİTE ve ÇEVRE POLİTİKASIÖnde gelen Kıbrıs inşaat şirketleri arasında yerini alan Akol; ülke ekonomisine katkıda bulunma, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olma, yaşam alanları inşa ederken çevreye duyarlı davranma konularındaki hassasiyetiyle tanınmıştır. Akol’un izlediği kalite ve çevre politikası şöyledir:

• Mimariye, ilgili standartlara, teknik şartnamelere, idari mevzuata, inşa tekniklerine ve sanatına, deprem yönetmeliğine uyulması
• Teknolojinin yakından takip edilmesi, ürünlerde ve üretimde kullanılması
• Müşteri memnuniyetinin sürekli kılınması için müşterilerin ihtiyaçlarının ve beklentilerinin dikkate alınması, onların huzur ve mutluluğunun, güvenliğinin her şeyden önde tutulması
• Teslimatların söz verilen zamanda gerçekleştirilmesi
• Çalışanlar için gerekli eğitim programlarının hazırlanıp uygulanması
• En değerli iç kaynak olarak görülen çalışanların iş güvenliklerinin sağlanması için; yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması