AKOL DEĞER ve İLKELERİ

Akol Group, kurulduğu günden beri faaliyet gösterdiği tüm alanlarda, KKTC ekonomisi ve şehirleşmesine yaptığı katkıları, değer ve ilkelerinden taviz vermeden gerçekleştirmiştir. Tam da bu yüzden, Kuzey Kıbrıs’ın en çok tercih edilen inşaat şirketlerinden bir tanesi haline gelmiştir.


DEĞERLER

• Sahip olunan kaynakların müşterilerin ihtiyaçları, beklentileri, memnuniyetleri doğrultusunda kullanılması

• Projelerde şehrin çevresel, tarihsel, kültürel dokusuna uyum sağlanması

• Yönetici kadro, teknik ve idari personel ile; çağın mimari gereklerinin yerine getirilmesi,

• Hitap edilen toplumun değerlerine uygun huzurlu yaşam alanları üretilmesi

• Toplumsal yaşam standartlarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine hizmet edilmesi

• İleri teknolojinin, doğru çözüm ortaklarının, kaliteli malzeme kullanımının, titiz mimarlığın ve mühendislik hizmetlerinin aynı potada eritilerek tüm projelere uygulanması

• Üretkenlikte devamlılık politikasıyla yeni istihdam alanlarının yaratılması ile ekonomiye katkıda bulunulması

• Kentsel dönüşüm projelerine destek verilerek çarpık ve kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi

• Doğal afetler ve asayiş açısından güvenli yaşam alanları inşa edilmesi
 

İLKELER

• Hızlı ve kaliteli üretim yapılması

• Yaşama değer katılması

• Doğal dokunun korunması

• Yaşama saygı gösterilmesi

• Hizmette devamlılığın sağlanması

Mutlu bir yaşam için bina mimarı değil, yaşam mimarı olunması