AKOL DEĞER ve İLKELERİ


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde en iyi gayrimenkul firmaları, en iyi emlak firmaları, en iyi inşaat firmaları dendiğinde akla ilk gelen isimlerden birinin Akol olmasının önemli bir sebebi de; Akol’un faaliyet gösterdiği alanlarda titizlikle üzerinde durduğu değer ve ilkelerdir.

 

 

DEĞERLER
 

 

• Sahip olunan kaynakların müşterilerin ihtiyaçları, beklentileri, memnuniyetleri doğrultusunda kullanılması

• Projelerde şehrin çevresel, tarihsel, kültürel dokusuna uyum sağlanması

• Yönetici kadro, teknik ve idari personel ile; çağın mimari gereklerinin yerine getirilmesi,

• Hitap edilen toplumun değerlerine uygun huzurlu yaşam alanları üretilmesi

• Toplumsal yaşam standartlarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine hizmet edilmesi

• İleri teknolojinin, doğru çözüm ortaklarının, kaliteli malzeme kullanımının, titiz mimarlığın ve mühendislik hizmetlerinin aynı potada eritilerek tüm projelere uygulanması

• Üretkenlikte devamlılık politikasıyla yeni istihdam alanlarının yaratılması ile ekonomiye katkıda bulunulması

• Kentsel dönüşüm projelerine destek verilerek çarpık ve kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi

• Doğal afetler ve asayiş açısından güvenli yaşam alanları inşa edilmesi
 

İLKELER
 

 

• Hızlı ve kaliteli üretim yapılması

• Yaşama değer katılması

• Doğal dokunun korunması

• Yaşama saygı gösterilmesi

• Hizmette devamlılığın sağlanması

Mutlu bir yaşam için bina mimarı değil, yaşam mimarı olunması