AKOL DEĞER ve İLKELERİ


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde en iyi gayrimenkul firmaları, en iyi emlak firmaları, en iyi inşaat firmaları dendiğinde akla ilk gelen isimlerden birinin Akol olmasının önemli bir sebebi de; Akol’un faaliyet gösterdiği alanlarda titizlikle üzerinde durduğu değer ve ilkelerdir.


DEĞERLER

Sahip olunan kaynakların müşterilerin ihtiyaçları, beklentileri, memnuniyetleri doğrultusunda kullanılması

Projelerde şehrin çevresel, tarihsel, kültürel dokusuna uyum sağlanması

Yönetici kadro, teknik ve idari personel ile; çağın mimari gereklerinin yerine getirilmesi,

Hitap edilen toplumun değerlerine uygun huzurlu yaşam alanları üretilmesi

Toplumsal yaşam standartlarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine hizmet edilmesi

İleri teknolojinin, doğru çözüm ortaklarının, kaliteli malzeme kullanımının, titiz mimarlığın ve mühendislik hizmetlerinin aynı potada eritilerek tüm projelere uygulanması

Üretkenlikte devamlılık politikasıyla yeni istihdam alanlarının yaratılması ile ekonomiye katkıda bulunulması

Kentsel dönüşüm projelerine destek verilerek çarpık ve kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi

Doğal afetler ve asayiş açısından güvenli yaşam alanları inşa edilmesi

İLKELER

Hızlı ve kaliteli üretim yapılması

Yaşama değer katılması

Doğal dokunun korunması

Yaşama saygı gösterilmesi

Hizmette devamlılığın sağlanması

Mutlu bir yaşam için bina mimarı değil, yaşam mimarı olunması