HAKKIMIZDA

İnsanların ihtiyaçlarına yönelik hizmet ve yapılar sunan, yaşam kalitelerini arttıran ve kendini sürekli geliştiren “AKOL GROUP OF COMPANIES” girişimci, yenilikçi ve sorumluluk taşıyan vizyoner ruhuyla 2005 yılında kurulmuştur.

 

İnşaat sektöründe başladığı faaliyetlerine, kısa bir sürede yap-sat, gayrimenkul ve emlak yatırımı, Turizm yatırımları, Serbest bölge ticareti (Free Port), İlaç eczadeposu ve Maintenance Hizmetleri yaparak faaliyet alanlarını genişletmiş bir Şirketler Grubu haline gelmiştir.

 

“AKOL GROUP OF COMPANIES” geçen yıllar içerisindeKıbrıs da bir çok anahtar teslimi toplu konut, dükkan,Residence ve alt yapı inşaatlarına, turizm yatırımlarından uluslararası ticarete kadar birçok farklı projeye imza atmıştır.

14 yılda gerçekleşen bu hızlı büyüme, zamanla istikrara dönüşmüş ve ”AKOL GROUP OF COMPANIES” inşaatsektörünün saygın ve güvenilir kuruluşları arasındakiyerini almıştır.

 

Şirketimiz, bugün 35’i aşkın teknik ve idari kadrosuyla yaklaşık 650 kişiye istihdam olanağı sağlarken, her geçen gün büyüyen sermayesi, makine parkı ve ticaretiyle ülke ekonomisine büyük katkıda bulunmaktadır.


“AKOL GROUP OF COMPANIES”, insan odaklı sorumluluk duygusu, risk alabilen girişimci ve dinamik yapısıyla en büyük yatırımlarını kendi ülkesinde Kuzey Kıbrıs’ta yapmış, gösterdiği üstün başarılarla kısa bir zamanda halkın takdirini ve güvenini kazanarak Kıbrıs’ın önde gelen güçlü ve güzide kuruluşların arasından sıyrılarak üst sıralara yerleşmeyi başarmıştır.

 

“AKOL GROUP OF COMPANIES”, kurumsal yapılanmasını uzman iş gücüyle daha da sağlamlaştırarak, modern yönetim anlayışının sunduğu imkanlardan faydalanarak, ülke ekonomisine de katkıda bulunarak büyümeyi hedeflemektedir.

 

“AKOL GROUP OF COMPANIES”, Kıbrıs da kendini kanıtlanmış inşaat deneyimi, uzman kadrosu ve takım çalışmasıyla gerçekleştirdiği proje yönetimi, kaliteli malzemeyi dünyanın her yerinden, zamanında ve uygun maliyetle satın alma hedefi ve teklif hazırlanmasından malzeme tedarikine kadar her türlü faaliyette kullandığı teknolojik olanaklarıyla yüksek hedeflerine
doğru emin adımlarla ilerlemektedir.

VİZYON

Bir ülkenin; topluluk, aile, insan kalitesi ile güçlü ve değerli olduğu bilinciyle, sınırların belirsizleştiği küreselleşen dünyamızda, doğaya sahip çıkan, evrensel değerlere inanan anlayışımız ve ilham veren projelerimiz ile teknolojiden
yararlanarak insanlığa hizmet sunmaktır.


Öncü olmak ve farklılık yaratmak ilkeleri temelinde şekillenen yatırım politikasını uygulayarak modern teknoloji kullanımı, uzman insan kaynağı ve bilgi birikimi çerçevesinde oluşturduğu kurumsal kalite anlayışı ile “İNSAN” ve “YAŞAM” odaklı hizmet vermek. Her yönden güven duyulan bir grup olarak
sürdürülebilirliğini sağlamak.

MİSYON

Uzun vadede kârlılığın, kaliteden geçtiğinin bilinciyle hareket etmek, her koşulda faaliyet gösterdiği sektörlerin ve ekonominin gelişimine katkıda bulunmak. Birikimini, toplumsal ve ekonomik yarar sağlayan önemli projeler içeren farklı iş alanlarına taşıyarak yatırımcı kimliğiyle büyümek.

“Her şey dürüstlük ve Güvenle Başlar”

AKOL GROUP OF COMPANIES DEĞER VE İLKELERİ

DEĞERLERİMİZ

“AKOL GROUP OF COMPANIES” Marka ve Değerleri, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde, birlikte çalıştığımız müşterilerimize ve iş ortaklarımıza kattıklarımızla birlikte; koruduklarımız, geliştirdiklerimiz ve yeniden yarattıklarımız aracılığıyla toplumumuza kattığımız değerlerin bütünüdür.

 

  • Sahip olduğumuz tüm kaynakları müşterilerimizin ihtiyaçları, beklentileri ve memnuniyetleri doğrultusunda kullanmak,
  • Projelerimizle şehrin çevresel, tarihsel ve kültürel dokusuna uyum sağlamak.
  • Yönetici kadromuz, teknik ve idari personelimiz ile çağın mimari gereklerini yerine getirerek, hitap edilen toplum değerlerine uygun yaşam alanları üretmek.
  • Toplumsal yaşam standartlarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine hizmet etmek.
  • İlkeleri teknolojiyi, doğru çözüm ortaklarını, kaliteli malzeme kullanımını, titiz mimarlık ve mühendislik hizmetlerini aynı potada eriterek, tüm
    projelerimize uygulamak.
  • Sürekli üretkenlik politikamızla yeni istihdam alanları yaratarak, ekonomiye katkıda bulunmak.
  • Çarpık ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için ‘Kentsel Dönüşüm Projeleri’ne destek vermek.
  • Gerek doğal afetler gerek asayiş açısından güvenli yaşam alanları inşa etmek.

İLKELERİMİZ

– Hızlı ve kaliteli üret, yaşama değer kat.

– Doğal dokuyu koru, yaşama saygı göster.

– Hizmet sürekliliğini sağla, yaşama destek ol.

– Bina mimarı değil, yaşam mimarı ol.

KALİTE VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Ülke ekonomisine katkıda bulunan, toplumsal sorumlulukların bilincinde ve yaşam alanları inşa ederken çevreye duyarlı bir şirket olarak;

 

– Mimariye, ilgili standartlara, teknik şartnamelere, idari ve mevzuat şartlarına, inşa tekniklerine ve sanatına, deprem yönetmeliğine uymak.

– Teknolojiyi yakından takip ederek ürün ve üretimde kullanmak.

– Müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate almak.

– Ürün teslimini söz verilen sürede gerçekleştirmek.

– Her seviyede eğitimli insan kalitesine verdiği önemle çalışanlarına gerekli eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak.

– En değerli iç kaynağı olan çalışanlarının iş güvenliğini sağlamak için yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uymak.

SOSYAL SORUMLULUK

Sosyal sorumluluk bilinciyle, günümüzde yaşam koşullarının geldiği noktada sosyal refahın korunması adına kurumlara büyük sorumluluklar düşmektedir.
Çevre, sağlık, eğitim, ekonomi gibi temel yaşamsal olgulara dair gösterilen kurumsal duyarlılıklar, toplumsal refah seviyesinin artırılmasında büyük rol oynamaktadır.

 

Bu noktadan hareketle “AKOL GROUP OF COMPANIES” birçok bireysel sporcuya, takım sporlarına, çevreye ve okullara farklı farklı sosyal içerikli
projeler üretmekte ve uygulamaktadır.

İNSAN KAYNAKLARI

Günümüzde gerek özel sektörde gerekse kamu kuruluşlarında personel yönetiminde insan kaynakları yönetimine doğru bir geçiş yaşanmaktadır. Personel yönetimi; işe alma, işten çıkarma, arşiv tutma, ücret bordrolarını hazırlama gibi idari ve teknik işler olarak görülürken, insan kaynakları yönetiminde; insanın işletme için en değerli sermaye olduğu anlayışıyla
birlikte çok daha fazla uzmanlık gerektiren yeni misyonlar eklenmiştir. Bu bağlamda biz Akol Group of Companies olarak çalışanlarımıza gereken her türlü sosyal hak ve imkanları sağlıyoruz.


Şirketlerimiz bünyesinde %55 Kadın personel %45 Erkek personel istihdam ediyoruz.


Yaz dönemlerinde gerekli bölümlere üniversiteler aracılığıyla stajyer öğrenci alıyoruz. Yeni iş hayatlarına başlamadan önce onlara iş tecrübesi kazandırmaya çalışıyoruz.

NEDEN AKOL GROUP OF COMPANIES ?

– Dürüstüz

– Samimiyiz

– Güveniliriz

– Tecrübeliyiz

– Saygılıyız

– Yatırım Yaparız

– Üretiriz

– Uygularız

– Geliştiririz

– Çözeriz

– Müşteri Memnuniyetine önem veririz

– İletişim kurarız

– Empati yaparız

– Farkındalık yaratırız

– Zamanlama’ya önem veririz

Bize Ulaşın !
Harita