HAKKIMIZDA

2005 yılında kurulan Akol Group Of Companies, başarılı geçmişiyle Kuzey Kıbrıs’ın önde gelen şirketleri arasında yer almakta ve bölgesel bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

 

 

Akol Group Of Companies inşaat, turizm, hizmet sektörü, gayrimenkul, yatırım olmak üzere beş sektörde faaliyet göstermektedir. Hizmet verdiği bu sektörlerin yanı sıra spor, eğlence, işletmecilik alanındaki yeni yatırımlarıyla da büyümesini sürdürmektedir.

 

 

Akol Group Of Companies’in ulaştığı başarının arkasında, müşteri odaklı ve verimliliği merkez alan bir yönetim yaklaşımı vardır. Bu yaklaşım, sadece maddi kazanımlarla değil, bütün toplumun yararlandığı ve yararlanacağı kurumsal vatandaşlık bilinciyle iç içe gelişmektedir. Grup, yine bu bilinç çerçevesinde özellikle eğitim, çevre, kültür-sanat ve spor alanlarına odaklanan çeşitli kurumsal sosyal sorumluluk ve sponsorluk projelerini hayata geçirmektedir.

 

 

Destek verdiği tüm alanlarda, sorumluluklarının bilincinde olan Akol Group Of Companies, topluma öncü ve örnek olmaya çalışan bir vizyonla hareket etmekte, yatırımlarıyla ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlamaktadır. Grubun kurumsal sosyal sorumluluk stratejisi, yürütülen projelerle toplumun refah düzeyini geliştirmek ve gelişimin ekonomik, kültürel, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

 

 

Akol Group Of Companies, 6 şirketi ile müşterilerine konfor, güvenlik, yüksek kalite ve dinamik bir insan kaynağı sunmaktadır. Değerlerini sadece Kuzey Kıbrıs sınırları içinde değil, bölgesel ölçekte yükseltmeyi hedeflemektedir. Akol Group Of Companies, hizmetlerini her zaman için müşteri memnuniyeti ve güven ilkelerini temel alarak sunmaktadır.

VİZYON

Bir ülkenin; topluluk, aile, insan kalitesi ile güçlü ve değerli olduğu bilinciyle, sınırların belirsizleştiği küreselleşen dünyamızda, doğaya sahip çıkan, evrensel değerlere inanan anlayışımız ve ilham veren projelerimiz ile teknolojiden yararlanarak insanlığa hizmet sunmaktır.

 

Öncü olmak ve farklılık yaratmak ilkeleri temelinde şekillenen yatırım politikasını uygulayarak modern teknoloji kullanımı, uzman insan kaynağı ve bilgi birikimi çerçevesinde oluşturduğu kurumsal kalite anlayışı ile “İNSAN” ve “YAŞAM” odaklı hizmet vermek. Her yönden güven duyulan bir grup olarak sürdürülebilirliğini sağlamak.

MİSYON

Uzun vadede kârlılığın, kaliteden geçtiğinin bilinciyle hareket etmek, her koşulda faaliyet gösterdiği sektörlerin ve ekonominin gelişimine katkıda bulunmak. Birikimini, toplumsal ve ekonomik yarar sağlayan önemli projeler içeren farklı iş alanlarına taşıyarak yatırımcı kimliğiyle büyümek.

“Her şey dürüstlük ve Güvenle Başlar”

AKOL GROUP OF COMPANIES DEĞER VE İLKELERİ

DEĞERLERİMİZ

AkolGroup Marka Değerleri, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde, birlikte çalıştığımız müşterilerimize ve iş ortaklarımıza kattıklarımızla birlikte; koruduklarımız, geliştirdiklerimiz ve yeniden yarattıklarımız aracılığıyla toplumumuza kattığımız değerlerin bütünüdür.

 

– Sahip olduğumuz tüm kaynakları müşterilerimizin ihtiyaçları, beklentileri ve memnuniyetleri doğrultusunda kullanmak

– Projelerimizle şehrin çevresel, tarihsel ve kültürel dokusuna uyum sağlamak.

– Yönetici kadromuz, teknik ve idari personelimiz ile çağın mimari gereklerini yerine getirerek, hitap edilen toplum değerlerine uygun yaşam alanları üretmek.

– Toplumsal yaşam standartlarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine hizmet etmek.

– İleri teknolojiyi, doğru çözüm ortaklarını, kaliteli malzeme kullanımını, titiz mimarlık ve mühendislik hizmetlerini aynı potada eriterek, tüm projelerimize uygulamak.

– Sürekli üretkenlik politikamızla yeni istihdam alanları yaratarak, ekonomiye katkıda bulunmak.

– Çarpık ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için ‘Kentsel Dönüşüm Projeleri’ne destek vermek.

– Gerek doğal afetler gerek asayiş açısından güvenli yaşam alanları inşa etmek.

İLKELERİMİZ

– Hızlı ve kaliteli üret, yaşama değer kat.

– Doğal dokuyu koru, yaşama saygı göster.

– Hizmet sürekliliğini sağla, yaşama destek ol.

– Bina mimarı değil, yaşam mimarı ol.

KALİTE VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Ülke ekonomisine katkıda bulunan, toplumsal sorumlulukların bilincinde ve yaşam alanları inşa ederken çevreye duyarlı bir şirket olarak;

 

– Mimariye, ilgili standartlara, teknik şartnamelere, idari ve mevzuat şartlarına, inşa tekniklerine ve sanatına, deprem yönetmeliğine uymak.

– Teknolojiyi yakından takip ederek ürün ve üretimde kullanmak.

– Müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate almak.

– Ürün teslimini söz verilen sürede gerçekleştirmek.

– Her seviyede eğitimli insan kalitesine verdiği önemle çalışanlarına gerekli eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak.

– En değerli iç kaynağı olan çalışanlarının iş güvenliğini sağlamak için yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uymak.

NEDEN AKOL GROUP OF COMPANIES ?

– Dürüstüz

– Samimiyiz

– Güveniliriz

– Tecrübeliyiz

– Saygılıyız

– Yatırım Yaparız

– Üretiriz

– Uygularız

– Geliştiririz

– Çözeriz

– Müşteri Memnuniyetine önem veririz

– İletişim kurarız

– Empati yaparız

– Farkındalık yaratırız

– Zamanlama’ya önem veririz

Bize Ulaşın !
Harita